Årets produktion 2023

Till vår FB sida tryck på bilden.

"VI TRÖÖST FREIST"

Vår trogna publik har väntat.... vi har väntat......
MEN ÄNTLIGEN är Nedervetil Teater tillbaka efter 7 år av tystnad.
Premiären för pjäsen kommer vara 14 oktober 2023 i Gillestugan
i Nedervetil vi har nu satt ut 7 föreställningar men ökar på efterhand.
Vi kommer troligen också att ge någon dagsföreställning men
vi ser tiden ann och är lyhörda ifall sådana önskemål börjar höras.

Biljett info (tryck på bilden)

Nedervetil teater 

Nedervetil teater är Hembygdsföreningens teatersektion. Teatern har spelat såväl sommarteater som farser med stor framgång.

Historia

År 1994 började föreningen med teaterverksamhet. Sångspelet Alexander Slotte uppfördes två somrar efter varandra.

År 1999 brändes Tjärdalen i Seljes. I samband med tjärveckan gavs skådespelet "Näver-Ant" som handlade om Nedervetils förste präst Anders Chydenius, pjäsen skrevs av Christer Forsström.

Hembygdsföreningen var också med i den stora österbottniska satsningen "Ett skepp kommer lastat" som hölls i i Stockholm i juni 2001.

Teatersektionen bildas

Efter Näver Ant började teaterintresset växa och hembygdföreningen bildade då en teatersektion som skulle ta hand om teaterspelandet, och fick namnet  Nedervetil hembygdsförenings teatersektion.

År 2000 gavs vid Hembygdsgården Alexander Slottes skådespel "Nej ta hålen nan målar min stugå rö."

Efter det har det varje höst givits pjäser vid Gillesstugan. År 2001 " Inte alla tjuvar kommer för att stjäla", år 2002 "Spanska flugan", år 2003 "Hotelliggaren" och år 2004 "Det stannar i familjen." Alla dessa farser har spelats på dialekt och blivit stora publiktillströmningar.