Hembygsföreningens styrelse 2023 består av:

Torbjörn Ahlskog (ordförande / kassör)

Björn Sandbacka (viceordförande)

Kristoffer Ekfors (sekreterare)

Else-Britt Forsström

Karl-Erik Nyberg

Åsa Huldén

Markus Högnäs

Vidar Hästbacka

Ole Brännkärr

Ole Gustafsson